دايسلر-کشتی نوح-شراب-حديث-شعر حضرت علی

پيامدهاي كناره‌گيري دايسلر: شكاف در ميانه ميدان بايرن مونيخ!

 دايسلر كه تنها بيست و هفت سال سن دارد، عصر سه‌شنبه در يك نشست خبري با حضور اولي هوينس، مدير بايرن اعلام كرد كه براي هميشه فوتبال را كنار گذاشته است.

روزنامه‌ي «شهر كلن» در مقاله‌اي به بررسي پيامدهاي اين تصميم ناگهاني پرداخته است. اين روزنامه آلماني نوشت:« اين كه اين استعفاي نابهنگام چه تاثيري بر بايرن مونيخ دارد، هنوز قابل پيش‌بيني نيست؛ اما، ستون‌هاي ميانه ميدان بايرن در حال فرو ريزي است.»

علي كريمي كه پيش از اين صحبت از رفتن و جدايي‌اش از بايرن به گوش مي‌رسيد، اكنون به نظر مي‌رسد در بايرن ماندني شده باشد.

اولي هوينس، مدير بايرن پس از اين شوك ناگهاني گفت:« پس از اين خبر هولناك بايد ابتدا يكي - دو ساعت به استراحت بپردازم. از عصر امروز مي‌توانم درباره‌ي آينده فكر كنم.»

بايرن هنوز هم بارقه‌هاي ناچيزي از اميد را سراغ دارد.

هوينس ادامه داد:« ما راه حلي حقوقي يافتيم تا قرادادمان را به آينده موكول كنيم. سباستين اكنون اين گزينه را پيش رو دارد كه دوباره شروع كند؛ اما، ما نمي‌توانيم او را مجبور كنيم. همه چيز در دست اوست.»

 

 

امام صادق(عليه السلام) در يكى ازسفرهايشان به حيره ( ميان كوفه و بصره ) آمدند.


در آن جا منصور دوانيقى به خاطر ختنه فرزندش جمعى را به مهمانى دعوت كرده بود.


امام نيز ناگزير درآن مجلس حاضر شدند. وقتى كه سفره غذا انداختند، هنگام صرف غذا، يكى از

حاضران آب خواست ولى به جاى آن ، شراب آوردند ، وقتى ظرف شراب را به او دادند، امام بى

 درنگ برخاستند و مجلس را ترك كردند و فرمودند:


رسول خد(صلّي الله عليه وآله) فرمود : ( ملعون من جلس على مأده يشرب عليها الخمر. ) ملعون

است كسى كه دركنار سفره اى بنشيند كه درآن سفره شراب نوشيده شود.

 

 

گفته مي شود در اثناي جنگ جهاني هوانوردي روسي به هنگام پرواز اكتشافي يقاياي يك كشتي بسيار بزرگ را مشاهده كرد. اخيراً توسط ماهواره، جستجويي در باره ي بقاياي كشتي نوح به عمل آورده اند و آن را در ارمنستان كنوني يافته اند.

وقتي باستان شناسان روسي در وادي قاف مشغول حفاري بودند به چند تخته ي قطور پوسيده برخوردند كه بعداً معلوم شد قطعات جدا شده از كشتي نوح (عليه السلام) مي باشد.

در سال ديگر به بررسي و حفاري ادامه دادند و به تخته ي قطور ديگري برخوردند كه به صورت لوحي كهن ترين خطوط بر روي آن منقوش بود؛ بي آنكه پوسيده باشد؛ گفته ميشود هم اكنون اين لوح در موزه آثار باستاني مسكو در معرض ديد توريست هاست.

اداره كل باستان شناسي شوروي هيأتي مركب از هفت نفر خط شناس روسي و چيني را مأمور بررسي و تحقيق كرد. اين هيأت پس از هشت ماه مطالعه و مقايسه چنين گزارش دادند:

1: اين لوح از همان جنس پاره تخته هاي كشتي نوح است.

2: حروف آن به لغت ساماني يا سامي است كه ريشه و اصل لغات منسوب به سام بن نوح است.

3: معني كلمات اين چنين است: اي خداي من! و اي ياور من! به رحمت و كرمت مرا ياري نما و به پاس خاطر نفوس مقدسة پارقليطا مئدمئد، ايليا، طيطه، شبر و شبير، آنان كه همه بزرگان و گرامي هستند و جهان به بركتشان برپاست، به احترام آنان مرا ياري كن، تنها تويي كه مي تواني مرا به راه راست هدايت كني.

برخي، اين پنج نام را به ترتيب به نامهاي پنج تن آل عبا – محمد (ص)، علي (ع)، فاطمه(س)، حسن (ع) و حسين (ع) منطبق دانسته اند.

نقل از مجله راه قرآن

 

 

حدیث (95) رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:

لا ینال شفاعتی من اخر الصلوة بعد وقتها
کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد، (فردای قیامت) به شفاعت من نخواهدرسید.

                                        (بحارالانوار،ج،83ص20)

 

ميدان بلاغت است ديوان علي

کس چون بنهد قدم به ميدان علي

هر نکته که بوي عشق مي آيد از آن

يا زان محمد است يا زان علي

***

خواهم نظري که جز خدا نشناسد

جز دست خدا گره گشا نشناسد

جز عشق علي و يازده فرزندش

راهي به ديار آشنا نشناسد

***

اي دل به علي نگر خدا را بشناس

وز روي علي رمز ولا را بشناس

خواهي که مقام عشق را بشناسي

برخيز و علي مرتضي را بشناس

***

گفتم ز چه کعبه را به عالم شرف است

وان خانه مطاف اهل دل صف به صف است

گفتا که گهر مايه ي ارج صدف است

اين عاصمه زادگاه مير نجف است

***

اي آمده در کعبه ز مادر به وجود

وي رفته به مسجد ز جهان وقت سجود

از آمدن و رفتن تو دانستم

سرمايه ي زندگي قيام است و ُقعود

***

تا بر لب خويش نام حيدر داريم

کي بيم ز دشمن ستمگر داريم

از مهر علي و يازده فرزندش

ما، گِردِ ديار خويش سنگر داريم

***

با ياد علي به موج آتش زده ايم

از نجد زبانه تا مراکش زده ايم

در مکتب او چو قامت افراخته ايم

سيلي به حراميان سرکش زده ايم

***

اي تيغ کجت قبله نماي دل ما

سرپنجه ي تو گره گشاي دل ما

تو شير حقي، دست حقي، مرد حقي

اي نام بلندت آشناي دل ما

***

با نام علي به پهنه رو آورديم

بر خصم شکستِ سو بسو آورديم

هر چند که قطره قطره خون بخشيديم

صهباي ظفر سبو سبو آورديم

 

استاد حمید سبزواری

/ 0 نظر / 17 بازدید