وزیر امورخارجه فوتبال !!!تا حالا شنيدی

وزیر امورخارجه آلمان در دیدار با مسئول کمیته برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال در سال 2006 میلادی از وی به عنوان وزیر امورخارجه فوتبال نام برد.
به گزارش روزنامه تاگس اشپیگل، فرانک - والتر اشتاین مایر وزیرامورخارجه آلمان دردیدار با فرانتس بکن بائر مسئول کمیته برگزاری مسابقات جام جهانی سال 2006 میلادی همچنین اظهارداشت: بکن بائربا سفر به 31 کشورشرکت کننده درمسابقات جام جهانی توانست علاوه بردعوت از این کشورها نقش مهمی درسیاست خارجی نیزایفا کند.

وی درادامه افزود: عملکرد قابل قبول و صحیح بکن بائردراین زمینه نه تنها توانست چهره خوبی ازسیاست خارجی آلمان به جا بگذارد بلکه دربهبود آن نیز تاثیر گذار بود.

مسئول کمیته برگزاری مسابقات جام جهانی اظهارداشت: من با 12 نخست وزیر، 5 رئیس جمهوردیدار و گفت وگو کردم .

بکن بائر افزود: از 40 سال پیش تاکنون سفربه نقاط مختلف جهان در یک دوره زمانی مشخص برای من اتفاق نیفتاده بود.
تاگس اشپیگل درادامه نوشت: بکن بائر دراین دیدارها همچنین گفت و گوهای سیاسی نیزانجام داده است.

وزیرامورخارجه آلمان دراین دیدارعلاوه براطلاع ازآخرین وضعیت تیم ملی کشورش برای موفقیت آنها ابرازامیدواری کرد.

                                                                    

  
نویسنده : حميد ; ساعت ٤:٢۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٧ فروردین ،۱۳۸٥