غدير خم

من کنت مولا فهذا علی مولاه

 

ما که مولامون علی  البته اگه آقا اجازه بدن * بشنو ازمن:

عشق ميکنم ميگه خدا علی رو عشقه

گفت برا  خلق  آدما    علی  رو  عشقه

مشق شب فرشته ها علی  رو عشقه

دين    تموم     انبياء     علی  روعشقه

عشقه  عشقه عشقه  علی رو عشقه

آب    بابای    جبرئيل    علی روعشقه

زمزمه ی     ميکائيل     علی روعشقه

نفت  سور   اسرافيل   علی رو عشقه

ذکر    لب    اسرائيل   علی رو عشقه

آدم   به   حوا   چيميگه علی رو عشقه

نوح توی غم ها چيميگه علی رو عشقه

عصا به موسی چيميگه علی رو عشقه

دم  به مسيحا چيميگه  علی روعشقه

عشقه عشقه عشقه  علی رو عشقه

گفته پيمبر   همه جا    علی روعشقه 

آی همه ی  مسلمون   علی روعشقه

بين    تموم    عالما     علی رو عشقه

بين   همه ی  پهلوونا   علی روعشقه

عشقه عشقه عشقه  علی رو عشقه

شيعه بگو  تو  واهمه    علی روعشقه

هر چی بگی  بازم کمه  علی رو عشقه

هر    ضربان   فاطمه    علی روعشقه

الگوی  شاه   القمه     علی روعشقه

لاله به مينو  چيميگه    علی رو عشقه

گل ميشه خوشبو چیميگه علی رو عشقه

نغمه  ياهو  چيميگه    علی رو عشقه

ضامن آهو  چيميگه    علی رو عشقه

عشقه عشقه عشقه  علی رو عشقه

چيک چيک بارون می خونه علی رو عشقه

ليلی  با  مجنون می خونه علی رو عشقه

توی  رگم  خون  می خونه علی رو عشقه

زلف   پريشون   می خونه  علی رو عشقه

عشقه عشقه عشقه  علی رو عشقه

عالم       لرزونده    بگو علی رو عشقه

دشمن  ترسونده    بگو  علی روعشقه

محکم    کوبنده      بگو  علی رو عشقه

هر چی نفس مونده بگو علی رو عشقه

عشقه عشقه عشقه  علی رو عشقه

 

واقعا" علی روعشقه

 

 

 

 

 

  
نویسنده : حميد ; ساعت ٦:۱٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٤